Back to Top


ul. Wolska 84/86, pok.107,1 piętro,  

         01-141 Warszawa  


Tel.: 530 626 660

  • ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ DLA FIRM Z WARSZAWY

  • ZAPEWNIAMY PEŁNĄ OBSŁUGĘ KADROWO-PŁACOWĄ DLA FIRM  

  • WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG ORAZ MIŁA I FACHOWA OBSŁUGA - ZAPRASZAMY

 

NASZA OFERTA

KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM


Zakres obsługi księgowej firm:

-prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej książka przychodów i rozchodów,    a dla firm ze statusem ryczałtowca - ewidencja przychodów

- sporządzanie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia, a także prowadzimy    ewidencję obrotu magazynowego

-rozliczenia podatku VAT

-ewidencja dla celów podatków VAT i VAT UE

- wypełniamy wszelkie niezbędne deklaracje podatkowe oraz sprawozdawcze na podstawie ksiąg    oraz rejestrów, a następnie dostarczamy je do właściwych urzędów

-sporządzanie szczegółowych sprawozdań finansowych oraz uczestnictwo przy badaniu    sprawozdań finansowych

- rozliczenia podatku dochodowego

- sporządzanie sprawozdań statystycznych - wymóg GUS

- doradztwo oraz wyjaśnienia w kwestiach księgowo-podatkowych

- reprezentacja podatników przed US, Urzędem Statystycznym, a także przed     innymi urzędami

KADRY I PŁACE


Podstawą tej usługi jest obsługa kadr, płac oraz rozliczeń z ZUS. To dodatkowy obszar rozliczenia Klientów, którym prowadzimy księgowość.

Istnieje również możliwość prowadzenia tych usług niezależnie dla firm, które zdecydują się wyłącznie na tę formę współpracy:

- kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa

- prowadzenie akt osobowych pracowników

- sporządzanie umów o pracę i aneksów

- sporządzenie umów cywilno-prawnych

- kontrola terminów badań lekarskich, BHP i innych

- wystawianie świadectw pracy

- sporządzanie listy płac wraz ze wszystkimi jej składnikami, takimi jak zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.

- ewidencja urlopów

- sporządzanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS,     łącznie z doręczeniem ich do tego urzędu     w formie elektronicznejWSPARCIE OPERACYJNE


Zakładanie działalności i rejestracja spółek.

Oferujemy naszym klientom pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz rejestracji spółek. Zajmujemy się wszystkimi etapami prowadzącymi do powstania firmy:

-pomoc przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej

-pomoc przy zakładaniu spółek

- kompleksowa obsługa przy opracowaniu   oraz zawarciu umowy spółki

- założenie działalności w CEiDG dla osób   fizycznych

- przeprowadzenie procesu założenia   sp. z o.o. wraz z rejestracją w Krajowym    Rejestrze Sądowym

- rejestracja w ZUS, US, GUS

wsparcie przy zakładaniu rachunku   bankowego